Hietasaaren siirtolapuutarha

Rakentajapalstojen haku Hietasaaren siirtolapuutarhan alueelle on avautunut. Haettavana on viisi palstaa itsenäisille rakentajaryhmille. Haku on auki 1.3. - 31.5.2021.

Tavoitteena on, että haettavana olevat viisi palstaa toimivat Oulun vuoden 2025 asuntomessujen oheiskohteina. Palstan varaamisesta ja vuokraamisesta tultaisiin tässä tapauksessa solmimaan erillinen sopimus Oulun kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Palstat sijoittuvat alueen asemapiirroksen mukaisesti linkin liitteen kuvaamalla tavalla.

Yhdyskuntalautakunnan päätös 8.12.2020 viiden rakentajapalstan varaamisesta


Palstojen hakua koskevat seuraavat ohjeet, jotka on myös luettavissa edellisestä päätöksestä:

Palstojen jakamisessa kiinnitetään huomiota: 1) työryhmän ansioluetteloihin ja alustavaan palstan käyttösuunnitelmaan, 2) työryhmän kykyyn rahoittaa palstan rakentaminen.

Palstojen hakijoiden tulee esittää suunnitteluun ja rakentamiseen työryhmä, joka käsittää:

 1. Mökin pääsuunnittelijan, jonka koulutus on vähintään rakennusalan teknikko (rakennusmestari) tai tekniikan kandidaatti ja jolla on riittävä käytännön kokemus
 2. Vihersuunnittelijan, joka on koulutukseltaan vähintään ympäristö-/maisemasuunnittelija (AMK- tai opistotutkinto) tai hortonomi (AMK- tai opistotutkinto) tai henkilön, jolla on käytännön kokemuksen kautta hankittu osaaminen tehtävään.

Siirtolapuutarhatontille tulee esittää alustava käyttösuunnitelma, joka tehdään Oulun kaupungin rakennusvalvonnan edellyttämää tontinkäyttösuunnitelmaa soveltuvilta osin noudattaen. Käyttösuunnitelma laaditaan linkissä olevalle pohjakartalle, joka esittää alustavan palstan sijoittumisen.

Suunnitelmassa on esitettävä:

1. Rakennukset

 • sijoittelu
 • sopeuttaminen ympäristöön muun muassa muodon osalta
 • korkeus ja pinta-ala
 • sisäänkäynnit
 • terassit ja katokset

2. Palstan käyttö ja pihajärjestelyt

 • maaston muotoilu
 • istutettava kasvillisuus
 • pintamateriaalit ja niiden rajaukset
 • rakenteet, kalusteet ja varusteet

3. Kunnallistekniikka

 • kasteluvesipisteen sijoittuminen
 • pintavesien ja kattovesien käsittely

4. Merkintöjen selitykset

Lisäksi hakijoiden tulee esittää lyhyt kuvaus tavoitteista ja ideoista, joiden pohjalta he lähtisivät varattavaa siirtolapuutarhapalstaa suunnittelemaan ja rakentamaan. Kuvauksen maksimipituus on A4-paperiarkki molemmin puolin. Kuvauksessa voidaan käyttää sanallista ja kuvallista informaatiota eikä piirrosten tarvitse olla mittakaavassa. Suotavaa on, että kuvauksessa kerrottaisiin millaisen kokonaisuuden mökki ja puutarha muodostavat tunnelmaltaan ja värimaailmaltaan. Mikäli puutarhan kuvauksessa käytetään kasvien nimiä, olisi niiden hyvä olla suomenkielisessä asussaan tieteellisen nimen ohella.

Käyttösuunnitelmien arviointi tehdään kiinnittäen huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • kokonaisuuden soveltuvuus hakualueelle ja ympäristöön
 • siirtolapuutarhamökin arkkitehtuuri
 • esitetyn ratkaisun omaperäisyys/innovatiivisuus
 • hulevesien hyötykäyttö tontilla ja kierrätysratkaisut
 • kasvilajiston runsaus ja
 • pölyttäjien huomioiminen lajivalinnassa

Kytkeytyminen paikallisuuteen katsotaan eduksi.

Saapuneet hakemukset lähetetään ennen hakuajan päättymisestä osoitteeseen tonttipalvelut@ouka.fi. Erillinen arviointiryhmä arvioi hakemukset ja tekee esityksen viiden rakentajapalstan saajista. Palstoja varataan korkeintaan yksi hakijaa kohden. Hakea ei voi tiettyä palstaa, vaan arviointiryhmä tekee esityksen palstan sijoittumisesta hakemuksen perusteella tai arpoo palstan sijainnit.

Rakentajat liittyvät jäseniksi Hietasaaren siirtolapuutarhayhdistykseen, jolle alue vuokrataan. Mahdolliset asuntomessupalstojen mökit voi myydä asuntomessujen 2025 jälkeen. Siihen asti palstoja vuokrataan rakentajalle vain palstamökin sekä puutarhan rakentamista varten.


Hietasaaren siirtolapuutarhan palstojen haku huhti-elokuussa 2020

Hietasaaren siirtolapuutarhapalstojen yleinen haku järjestettiin 6.4.2020 - 16.8.2020. Haussa oli 23 palstaa. Palstat on arvottu ja varattu hakijoille yhdyskuntalautakunnan 10.3.2020 133 § päätöksen mukaisesti. Perustettu siirtolapuutarhayhdistys valmistelee tällä hetkellä alueen käyttösuunnitelmaa.

Ote asemakaavasta Vaaskiventieltä

 

Siirtolapuutarhapalstojen vuokraaminen ja rakentaminen

Hietasaaren siirtolapuutarhan alue vuokrataan perustettavalle Hietasaaren siirtolapuutarhayhdistykselle. Yhdistyksen suunnittelee alueen ja toteuttaa siirtolapuutarhan yhteiset alueet ja rakentaa muun muassa yhteistalon. Alue vuokrataan sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt alueen käyttösuunnitelman.

Asemakaavan mukaan palstamökin kerrosala on enintään 40 kerrosneliömetriä. Yksittäinen palsta on noin 300 neliömetrin suuruinen. Palstojen ja mökin rakentamistapaohjeet löytyvät tältä sivulta oikeanpuoleisesta sivupalkista.

Havainnekuva Hietasaaren siirtolapuutarhapalstoista


Yhdyskuntalautakunnan päätös 10.3.2020 siirtolapuutarhapalstojen vuokraamisesta


Lisätietoja:

Rakentamisen ohjaus, rakennusvalvonta tarkastusarkkitehti Kari Kämäräinen, puh. 040 629 9437 / kari.kamarainen@ouka.fi

Maanvuokraus tontti-insinööri Simo Tuppurainen, puh. 040 630 9515 / simo.tuppurainen@ouka.fi

Asemakaava kaavoitusarkkitehti Topias Yli-Vakkuri, puh. 040 844 5409 / topias.yli-vakkuri@ouka.fi

Rakentamistapaohjeet kaavoitusarkkitehdin sijainen Jonna Koivuranta, puh. 040 661 6330 / jonna.koivuranta@ouka.fi

Havainnekuva siirtolapuutarhapalstoista

Hietasaaren siirtolapuutarhan rakentamistapaohjeet