Yhdistäminen - Kiinteistöinsinöörin palvelut - Asuminen ja rakentaminen - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Yhdistäminen Yhdistäminen

Kiinteistöt saadaan yhdistää, jos:

 • Kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille saman suuruisin osuuksin
   
 • Kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuksin
   
 • Kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa
   
 • Kiinteistöt kuuluvat tai ne on tarkoitettu kuulumaan samaan käyttöyksikköön
   
 • Kiinteistöjen yhdistäminen ei aiheuta epätarkoituksen mukaista tilussijoitusta eikä vaaranna kiinteistöjärjestelmän selvyyttä
   
 • Yhdistettävä kiinteistö ei ole tai ei kuulu konkurssipesään eikä mihinkään kiinteistöön kohdistu turvaamistoimenpiteitä
   
 • Kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat yhteiskiinnitykset taikka niiden lisäksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu yhteis-kiinnityksiä huonoimmalla etusijalla olevia kiinnityksiä.

Muodostettava kiinteistö voidaan merkitä kiinteistörekisteriin ennen valitusajan loppuun kulumista, jos päätös on hakemuksen mukainen.

Yhdistämistä haetaan kiinteistörekisterinpitäjältä; Oulun kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla tulostettavalla lomakkeella, joka postitetaan tai toimitetaan sähköpostilla Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksikköön.

Oulun kaupungin tekemä yhdistämispäätös määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032322 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.