Yhdistäminen

Kiinteistöt saadaan yhdistää, jos:

 • kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille saman suuruisin osuuksin
   
 • kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuksin
   
 • kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa
   
 • kiinteistöt kuuluvat tai ne on tarkoitettu kuulumaan samaan käyttöyksikköön
   
 • kiinteistöjen yhdistäminen ei aiheuta epätarkoituksenmukaista tilussijoitusta eikä vaaranna kiinteistöjärjestelmän selvyyttä
   
 • yhdistettävä kiinteistö ei ole tai ei kuulu konkurssipesään eikä mihinkään kiinteistöön kohdistu turvaamistoimenpiteitä
   
 • kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat yhteiskiinnitykset taikka niiden lisäksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä huonommalla etusijalla olevia kiinnityksiä.

Muodostettava kiinteistö voidaan merkitä kiinteistörekisteriin ennen valitusajan loppuun kulumista, jos päätös on hakemuksen mukainen.

Yhdistämistä haetaan kiinteistörekisterinpitäjältä; Oulun kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla yhdistämistä haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella, joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla.

Oulun kaupungin tekemä yhdistämispäätös määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032346 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.