In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lukuvuosi 2011 - 2012 Lukuvuosi 2011 - 2012

RYHMÄNOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

 Lukiossa opiskeluryhmä vaihtuu kurssin mukaan, mutta ryhmänohjausryhmä säilyy. Ryhmänohjaustuokiot olivat aikaisemmin lähinnä 10 minuutin pituisia kiireisiä informaation jakamistilaisuuksia, joissa ei ollut mahdollisuutta kunnolla syventyä asioihin. Tämä oli yksi syy siihen, että viime keväänä aloitettiin ryhmänohjauksen kehittäminen, ja se valittiin yhdeksi tämän vuoden painopistealueeksi. Ajatuksena oli, että ryhmänohjaaja oppisi paremmin tuntemaan ohjausryhmänsä. Tarkoitus oli tarkentaa ryhmänohjaajan tehtäviä, yhtenäistää ohjauskäytäntöjä sekä samalla myös selkiyttää ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan työn jakoa.

Ryhmänohjaaja haastattelee ohjausryhmänsä vuosittain keskittyen eri teemoihin eri vuosikursseilla. Haastattelun ym. huomioiden perusteella hän mm. arvioi ryhmänsä hyvinvointia ja jaksamista sekä opintojen edistymistä.  Ryhmänohjaaja tekee läheistä yhteistyötä aineenopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa, jotta oppimisesteet voitaisiin tunnistaa mahdollisimman aikaisin ja mahdolliset tukitoimet voitaisiin aloittaa. Joka jaksossa on lyhyempien ryhmänohjaustuokioiden lisäksi yksi pitempi tuokio, jossa pystytään paremmin keskittymään ajankohtaisiin aiheisiin (tänä vuonna mm. motivaatio ja tasa-arvon toteutuminen lukiossamme). Lukionsa aloittaville pyritään ensimmäiseen jaksoon laittamaan oman ryhmänohjaajan pitämä kurssi, jotta ryhmänohjaaja oppisi nopeammin tuntemaan oman ohjausryhmänsä. 

Lukio-opiskelu on vaativaa työtä, jossa lyhyessä ajassa pitäisi pystyä omaksumaan iso määrä tietoa. Olemme halunneet tuoda opiskelun lomaan myös pientä kevennystä. Luokattoman lukion yhtenä ongelmana on pidetty yhteisöllisyyden katoamista. Koska ryhmäyttäminen on yksi keino lisätä yhteisöllisyyden tunnetta, on kouluvuoden ensimmäisenä päivänä asiapitoisen osuuden lisäksi ryhmittäin tapahtuvaa leikkimielistä kisailua, jossa kaikki ryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan tehtäviin. Kouluvuoden lopussa on vastaavanlainen tapahtuma ”koulun päivänä”. Myös pidemmissä ryhmänohjaustuokioissa on eri aiheisiin liittyviä tietokilpailuja.

Uusi ryhmänohjauksen malli on ollut käytössä koko tämän vuoden. Olemme keränneet kokemuksia, jotta voisimme kehittää ryhmänohjausta edelleen. Tällä kaikella toivomme voivamme paremmin pystyä vastaamaan ohjauksen haasteisiin.