ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan  
• syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin  
• syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

 

Keskeiset sisällöt  

• kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen  
• tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa  
• tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia