In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Biologia Biologia

BI5: Bioteknologia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta
 • ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa
 • hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien ja virusten rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen periaatteet
 • tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn
 • tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet ja hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet
 • tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa
 • pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.

Keskeiset sisällöt

Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä

Solut proteiinien valmistajina

 • DNA:n, geenien ja genomien rakenne
 • entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina

Geenien toiminta

 • geenin toiminta ja sen säätely
 • mutaatiot

Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet

 • geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus
 • geenitutkimus lääketieteessä
 • geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä

Mikrobit ja niiden merkitys

 • bakteerin ja viruksen rakenne, toiminta ja lisääntyminen
 • bakteerien viljely ja käsittely
 • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa

Biotekniikka teollisuudessa Kasvien ja eläinten jalostus Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö

Ilmiöiden tutkimisessa ja mittaamisessa käytetään hyväksi biologian lähitieteitä. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellaan myös maantieteelliseltä kannalta.