Biologia

BI5: Biologian sovellukset 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen. 

Keskeiset sisällöt

Bioteknologian sovellukset ja merkitys 

  • ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla
  • bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys

  • bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta 
  • bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen
  • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa

Geeniteknologian sovellukset ja merkitys

  • geenitekniikan menetelmät 
  • genomitieto 
  • mikrobit geeniteknologiassa

Kasvi- ja eläinjalostus

Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus