ENA9: Peruskoulusta lukioon

Moduuli on tarkoitettu erityisesti niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla saattaa olla vaikeuksia lukion pitkän kielen oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on tukea englannin opiskelua niin, että opiskelija pystyy mahdollisimman tehokkaasti etenemään lukio-opinnoissaan. Keskeisin kieliaines kerrataan painottaen rakenteita ja sanastoa mielekkäissä tekstiyhteyksissä. 
Kerrattavat rakenteet valitaan ryhmän tarpeiden mukaan, keskeisintä ainesta on verbien aikamuodot. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään: itse, koti ja perhe, ystävät, askareet, harrastukset, tavallisimmat palvelutilanteet. 
 
Moduuli ei sovellu itsenäiseen suoritukseen. 
 
Arviointi: Suoritettu/Hylätty