ENA10: Peruskoulusta lukioon

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joille saattaa tulla vaikeuksia lukion pitkän kielen oppimistavoitteiden saavuttamisessa (peruskoulun päästötodistuksen englannin arvosana on 7 tai sitä alempi). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Tavoitteena on tukea 1. lukiovuoden englannin opiskelua niin, että opiskelija pystyy mahdollisimman tehokkaasti etenemään lukio-opinnoissaan. Keskeisin kieliaines kerrataan painottaen rakenteita ja sanastoa mielekkäissä tekstiyhteyksissä.

Kerrattavat rakenteet valitaan ryhmän tarpeiden mukaan, keskeisintä ainesta on verbien aikamuodot. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään: itse, koti ja perhe, ystävät, askareet, harrastukset, tavallisimmat palvelutilanteet.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty