Lisää sivun otsikko

ENA13: Englannin kirjoittaminen ja kuunteleminen  

Kurssi on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille. Kurssista puolet on kuuntelun ja puolet kirjoittamisen harjoittelua. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Opiskelija voi suorittaa halutessaan vain toisen puolikkaan mutta asiasta pitää sopia erikseen opettajan kanssa.

Kurssilla on tavoitteena parantaa opiskelijan kuunteluvalmiuksia. Tunneilla harjoitellaan kuuntelustrategioita, tehdään erityyppisiä harjoituksia ja laajennetaan sanavarastoa. Lisäksi tavoitteena on kehittää kirjoitustaitoja. Kurssilla perehdytään tarkasti erityyppisten ja erimittaisten kirjoitelmien tekoon sekä harjoitellaan monipuolista ilmaisua. Kirjoitelmien pohjana voidaan käyttää muuta materiaalia, esimerkiksi kirjallisuutta, kuvia tai videoita. Tarvittaessa kirjoitetaan myös tiivistelmiä.    

Arviointi: kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä