In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

ET5: Maailman selittäminen katsomusperinteissä

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä 
 • oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä  (AK 1)
 • tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden välittymisestä nykyajassa (AK 4)
 • ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityksen maailman ilmiöiden selittäjinä
 • oppii hahmottamaan maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä.

Keskeiset sisällöt

 • maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt 
 • uskonnon ja uskonnollisuuden olemus 
 • uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen
 • ateismi ja agnostismi
 • sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia 
 • humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina