FY11 Fysiikan työkurssi II 2op

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tehdä tutkimuksia käyttäen tiedonhankintaan mittauslaitteita ja verkkomateriaalia
  • osaa yhdistellä tietoa ja soveltaa oppimaansa
  • harjoittelee ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin valmentavia kokeellisia tehtäviä sekä raportointia

 

Keskeiset sisällöt

  • kokeellinen menetelmä fysiikan tiedon perustana, ja saavutetun tiedon esittäminen matemaattisina teoriarakenteina ja malleina
  • mallien keskeinen asema kehitettäessä, sovellettaessa ja käytettäessä näin saavutettua tietoa
  • fysiikan tiedonhankinnalle, tiedon esittämiselle ja sen soveltamiselle tyypillinen teorian ja kokeellisuuden nivoutuminen toisiinsa
  • kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, joita ovat mm. kokeen suunnittelu, yleisempien mittavälineiden käytön hallinta, tulosten esittäminen ja tulkitseminen sekä johtopäätösten tekeminen 

 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty