In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kuvataide Kuvataide

KU3:  Media ja kuvien viestit

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa
  • oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan
  • AK 5, 6.

Keskeiset sisällöt 

  • kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu, graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät
  • mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa
  • valokuva mediassa
  • elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta(lajityypit, leikkaustavat)
  • visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa