KU5 Piirustus ja maalaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

  • tutustuu erilaisiin piirustus- ja maalaustekniikoihin 
  • kehittää omaa ilmaisua 
  • arvioi omaa osaamistaan ja kehittymistään  
  • saa palautetta omasta työskentelystään ryhmältä ja opettajalta  

 

Keskeiset sisällöt  

  • eri piirtimet ja piirustustekniikat 
  • akvarelli, akryyli- ja öljymaalaus 
  • materiaalioppi 
  • omien töiden analysointia ja itsearviointi 
  • portfoliotyöskentely 

 

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä.