Kuvataide

Kuvanveisto (KU9)   

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • saa mahdollisuuden keskittyä käyttämään kuvanveistoa ilmaisukeinonaan
  • tutustuu kuvanveiston erilaisiin tekniikkoihin
  • arvioi omaa osaamistaan ja kehittymistään 
  • saa henkilökohtaista palautetta työskentelystään ryhmältä ja opettajalta

Keskeiset sisällöt

  • kuvanveiston perusteita, työskentelymenetelmiä ja tekniikoita
  • materiaalioppi
  • omien töiden analysointia ja itsearviointi
  • portfoliotyöskentely

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä.