Soveltavat kurssit

KULD2: Kuvataiteen diplomikurssi

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisella osoitetaan valtakunnallisesti samoilla tehtävillä ja yhdenmukaisella arvioinnilla opiskelijan kuvataiteellista osaamista. Lukiodiplomin suorittamisesta on hyötyä pyrittäessä jatko-opintoihin kuvataiteellista osaamista vaativille aloille. Kukin jatko-oppilaitos määrittelee vuosittain sen hyödyn, joka kuvataiteen lukio-diplomikurssin suorittamisesta oppilaitokseen pyrittäessä on.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Toteutus

  • Kuvataiteen lukiodiplomikurssin toteuttamisessa noudatetaan kulloinkin koulun päättämiä toteuttamisohjeita. Kurssin suorittamisessa voidaan tehdä yhteistyötä alueen muiden lukioiden kanssa.
  • Lukiodiplomin suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia opetushallituksen laatimia tehtäviä, suoritusohjeita ja arviointikriteereitä sekä todistuksen muodossa valtakunnallista todistuspohjaa.
  • Lukiodiplomin suorittamisesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1-5 seuraavas-ti: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = hyväksytty.

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän kuvataiteen lukiokurssin suorittaminen.