Kuluvan/tulevan lukuvuoden kursseista

 

Teemaopinnoista tarjotaan 2022 - 2023 seuraavat kurssit:

TO1: (Monitieteinen ajattelu) Geenihässäkkä

Biologiaa, kemiaa ja (hieman) tilastomatematiikkaa yhdistävä monitieteellinen kurssi, jossa käsitellään geeniteknologian perusteita sekä syvennetään jo opittuja biologian ja kemian tietoja keskittyen erityisesti biomolekyyleihin.

Olennaisena osana kurssiin kuuluu  kokeellinen työskentely, jota on noin kolmasosa kurssista. Opiskelijat ottavat itsestään DNA-näytteen, josta he tutkivat onko heillä tiettyjä geenimutaatioita. Opiskelijat eristävät DNA:n posken limakalvon epiteelisolunäytteestä, monistavat halutun geenialueen ns. polymeraasiketjureaktiolla (PCR) ja tarkistavat geenialueen monistumisen onnistumisen geelielektroforeesilla. Geenialueen emäsjärjestys selvitetään Sanger-sekvensointimenetelmällä ostopalveluna Biocenter Oulussa. Lopuksi opiskelijat tutustuvat emäsjärjestyksen tarkasteluun tietokoneapplikaatiolla.

Kokeellisen työskentelyn yhteydessä oppitunnit ovat pitempiä ja vastaavasti osa tunneista on tyhjiä. Kurssiin kuuluu myös vierailut Oulun yliopistolla.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

 

TO2: LEPAKKOTIEDEKURSSI

Lepakkotiedekurssilla tutustutaan lepakoiden biologiaan ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, ja se kattaa kaikki tieteellisen tutkimuksen vaiheet suunnittelusta aineistonkeruuseen ja tulosten esittämiseen. Kurssilla tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Osallistuvat ryhmät saavat käyttöönsä kaikki projektissa tarvittavat laitteistot ja selkeät ohjeet eri vaiheisiin. Kurssi avaa näkökulmia luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Siihen kuuluu sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä, ja osa kurssitöistä tehdään maastotyöskentelynä. Keskeisin osa kurssia on kerätä automaattisella havaintolaitteistolla lepakoiden ääniä ja analysoida mitä lajeja alueella esiintyy.

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Taiteiden väliset kurssit 2021 - 2022

TA2: Nykytaiteen keinoin

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan lukion joulugaala.

Muita koulukohtaisia kursseja

 

Mediapsykologiaa (PS12)

Psykologiasta tarjotaan soveltava kurssi, jossa tutkitaan, mitä ihminen tekee medialla ja erityisesti, mitä media tekee ihmiselle? Kurssin tarkoituksena on ymmärtää, miten media vaikuttaa meihin, tulla tietoisemmaksi median vaikutuskeinoista ja arvioida omaa suhdetta mediaan. Kurssilla voidaan käsitellä mm. mainostamisen psykologiaa, median vaikutusta identiteettiin ja kehitykseen, tosi-tv:tä ja kauhunpsykologiaa. Kurssin sisältö täydentyy ajankohtaisilla teemoilla, joita tarkastellaan psykologian näkökulmasta.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille.

 

Äidinkielestä tarjotaan kurssi ÄI19: Draaman perusteet (Ilmaisutaito I)

Kurssilla tehdään draaman perusharjoituksia, leikitään ja opitaan ryhmätyötaitoja. Tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen syventäminen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen turvallisessa ympäristössä. 

Kurssi on tarkoitettu kaikille lukiolaisille, aiempia ilmaisuopintoja tai muita erityistaitoja ei tarvita.

 

Tietotekniikasta tarjotaan kurssi FY19 (sulautetut järjestelmät):   Robotiikka ja Arduino

Mikrokontrolleri on piiri, jota käytetään sulauteuissa järjestelmissä, eli laitteessa jonka toimintaa ohjaa tietokone. Esimerkiksi pyykinpesukoneen ja mikroaaltouunin toimintaa ohjaa yleensä mikrokontrolleri. Kurssilla tutustutaan mikrokontrollerin ohjelmointiin ja käyttöön Arduino-ympäristössä. Kurssilla saa tuntumaa ohjelmointiin sekä elektronisten laitteiden rakenteluun. Kurssi ei vaadi aikaisempaa tietoa ohjelmoinnista, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Tietotekniikasta tarjotaan kurssi TT7 Ohjelmointi (unity + C#)

Kurssi ei tarvitse ennakkotietoja ohjelmoinnista. Kurssilla käydään läpi valmiiden esimerkkien avulla pelien tekemistä Unityllä ja C#-kielellä. 

Suositellaan kaikille opiskelijoille. 

 

Digitaalista matematiikkaa toisen periodin koodilla 8

Jos laskimen, taulukkolaskentaohjelman, Geogebran yms. käyttö aiheuttaa vielä päänsärkyä, tarjolla on pitkän matematiikan lukijoille kursi MAA15  ja lyhyen matematiikan lukijoille kurssi MAB11.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

 

EW: English Worldwide

Kurssi käsittelee monipuolisia teemoja liittyen kulttuureihin ja kiinnostaviin maailman ilmiöihin. Kurssin työkieli on englanti. Opetuksesta vastaavat lukion opettajat mutta tunneille pyritään hankkimaan asiantuntijavieraita.

 

Mu9 Bändikurssi / Yhtyesoitto ja laulu

Kurssilla keskitytään yhtyesoittoon ja lauluun. Ohjelmisto muodostuu kurssikohtaisesti ja opiskelijat saavat ehdottaa kappaleita, mitä soitetaan. Kurssi ei sisällä kirjallisia töitä. Tällä kurssilla on myös tarkoituksena tehdä oma kappale. Opiskelijat saavat tähän vinkkejä, mutta tekevät kappaleen itse haluamallaan tavalla, opettajan avustaessa tarpeen mukaan.
Tämä kurssi soveltuu erinomaisesti kaikille soittamisesta ja laulamisesta pitäville.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.