Kuluvan/tulevan lukuvuoden kursseista

Teemaopinnoista tarjotaan 2018 - 2019 seuraavat kurssit:

TO1: (Monitieteinen ajattelu) Geenihässäkkä, toisen jakson koodilla 8

Kurssin sisältö: Biologiaa, kemiaa ja (hieman) tilastomatematiikkaa yhdistävä monitieteellinen kurssi, jossa käsitellään geeniteknologian perusteita sekä syvennetään jo opittuja biologian ja kemian tietoja keskittyen erityisesti biomolekyyleihin.

Olennaisena osana kurssiin kuuluu  kokeellinen työskentely, jota on noin kolmasosa kurssista. Opiskelijat ottavat itsestään DNA-näytteen, josta he tutkivat onko heillä tiettyjä geenimutaatioita. Opiskelijat eristävät DNA:n posken limakalvon epiteelisolunäytteestä, monistavat halutun geenialueen ns. polymeraasiketjureaktiolla (PCR) ja tarkistavat geenialueen monistumisen onnistumisen geelielektroforeesilla. Geenialueen emäsjärjestys selvitetään Sanger-sekvensointimenetelmällä ostopalveluna Biocenter Oulussa. Lopuksi opiskelijat tutustuvat emäsjärjestyksen tarkasteluun tietokoneapplikaatiolla.

Kokeellisen työskentelyn yhteydessä oppitunnit ovat pitempiä ja vastaavasti osa tunneista on tyhjiä. Kurssiin kuuluu myös vierailut Oulun yliopistolla.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

 

TO2: (Tutkiva työskentely teknologialla) Robotiikka ja elektroniikka, kolmannen jakson koodilla 3

Kurssilla rakennetaan ja ohjelmoidaan erilaisia vimpaimia Arduino-alustalla. Arduinolla voi lukea erilaisia sensoreita sekä ohjata erilaisia komponentteja valoista moottoreihin. Arduinoa ohjataan kirjoittamalla tietokoneella ohjelma ja lataamalla ohjelma Arduinolle. Kurssin tarkoituksena on tutustua käytännössä siihen, miten meitä ympäröivät erilaiset elektroniikkalaitteet toimivat ja miten ohjelmointia ja elektroniikkarakentelua voi käyttää omaan itseilmaisuun.

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Taiteiden väliset kurssit 2018 - 2019

TA3: (Taidetta kaikilla aisteilla) Joulugaala

Kurssilla suunnitellaan ja tuotetaan Haukiputaan lukion joulugaala. Kurssilaiset ideoivat ohjelmanumerot visuaalisine ilmeineen ja musiikkeineen opettajien ohjauksessa. Kurssi pidetään 2. jakson 8. koodin tunneilla. Lisäksi kolmannen jakson aikana on muutamia harjoituksia ja gaala toteutetaan juuri ennen joululomaa. Kurssille ovat tervetulleita kaikki asiasta innostuneet, ohjelman tekemiseen voi osallistua omien taitojen ja kykyjen mukaan.

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Tietotekniikasta tarjotaan kurssi Atk2:   WWW-sivujen ohjelmointi, kolmannen jakson koodilla 8. 

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Digitaalista matematiikkaa

Jos laskimen, taulukkolaskentaohjelman, geogebran yms. käyttö aiheuttaa vielä päänsärkyä, tarjolla on pitkän matematiikan lukijoille kurrsi MAA21 ensimmäisen jakson koodilla 3 ja lyhyen matematiikan lukijoille kurssi MAB13 toisen jakson koodilla 6.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

 

Soveltava kurssi EW: English Worldwide tarjotaan toisen jakson koodilla 7

Kurssi käsittelee monipuolisia teemoja liittyen kulttuureihin ja kiinnostaviin maailman ilmiöihin. Kurssin työkieli on englanti. Opetuksesta vastaavat lukion opettajat mutta tunneille pyritään hankkimaan asiantuntijavieraita.

 

UE5/UE6

Uskonnon kurssit UE5 ja UE6 toteutetaan yhdessä jakson yksi koodilla 5. Opetusta on yhden kurssin verran, mutta opiskelija saa lisätyöllä kaksi kurssia.

UE 5 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa, syventävä kurssi
Ajankohtainen uskonnon tutkimus eri tieteenaloilla. Uskonnon ja taiteen suhde. Uskonnollinen symboliikka ja uskonnolliset teemat taiteessa ja populaarikulttuurissa  Kurssi soveltuu uskonnon ainereaalin kirjoittajien lisäksi kaikille taiteesta, tieteestä sekä muista kulttuurisista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.

UE 6 Uskonnot ja media, syventävä kurssi
Uskontoon mediassa liittyvien ajankohtaisten teemojen tunnistaminen, analysoiminen ja kriittinen arvioiminen sekä uskonnon ja medioiden välisten suhteiden ymmärtäminen. Uskonnollinen media ja median vaikutus uskontoihin.
Kurssi soveltuu uskonnon ainereaalin kirjoittajien lisäksi kaikille viestinnästä sekä uskonnollisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.