Kuluvan/tulevan lukuvuoden kursseista

Teemaopinnoista tarjotaan 2019 - 2020 seuraavat kurssit:

TO1: (Monitieteinen ajattelu) Geenihässäkkä, toisen jakson koodilla 8

Kurssin sisältö: Biologiaa, kemiaa ja (hieman) tilastomatematiikkaa yhdistävä monitieteellinen kurssi, jossa käsitellään geeniteknologian perusteita sekä syvennetään jo opittuja biologian ja kemian tietoja keskittyen erityisesti biomolekyyleihin.

Olennaisena osana kurssiin kuuluu  kokeellinen työskentely, jota on noin kolmasosa kurssista. Opiskelijat ottavat itsestään DNA-näytteen, josta he tutkivat onko heillä tiettyjä geenimutaatioita. Opiskelijat eristävät DNA:n posken limakalvon epiteelisolunäytteestä, monistavat halutun geenialueen ns. polymeraasiketjureaktiolla (PCR) ja tarkistavat geenialueen monistumisen onnistumisen geelielektroforeesilla. Geenialueen emäsjärjestys selvitetään Sanger-sekvensointimenetelmällä ostopalveluna Biocenter Oulussa. Lopuksi opiskelijat tutustuvat emäsjärjestyksen tarkasteluun tietokoneapplikaatiolla.

Kokeellisen työskentelyn yhteydessä oppitunnit ovat pitempiä ja vastaavasti osa tunneista on tyhjiä. Kurssiin kuuluu myös vierailut Oulun yliopistolla.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

 

TO2: (Tutkiva työskentely teknologialla) Robotiikka ja elektroniikka, kolmannen jakson koodilla 7

Kurssilla rakennetaan ja ohjelmoidaan erilaisia vimpaimia Arduino-alustalla. Arduinolla voi lukea erilaisia sensoreita sekä ohjata erilaisia komponentteja valoista moottoreihin. Arduinoa ohjataan kirjoittamalla tietokoneella ohjelma ja lataamalla ohjelma Arduinolle. Kurssin tarkoituksena on tutustua käytännössä siihen, miten meitä ympäröivät erilaiset elektroniikkalaitteet toimivat ja miten ohjelmointia ja elektroniikkarakentelua voi käyttää omaan itseilmaisuun.

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Taiteiden väliset kurssit 2019 - 2020

TA2: Nykytaiteen keinoin jakson 2 koodilla 8

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan lukion joulugaala.

 

Tietotekniikasta tarjotaan kurssi Atk3:   Ohjelmointi, kolmannen jakson koodilla 8. 

Suositellaan kaikille opiskelijoille.

 

Digitaalista matematiikkaa

Jos laskimen, taulukkolaskentaohjelman, Geogebran yms. käyttö aiheuttaa vielä päänsärkyä, tarjolla on pitkän matematiikan lukijoille kurrsi MAA21  ja lyhyen matematiikan lukijoille kurssi MAB13 toisen jakson koodilla 6.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.

 

Soveltava kurssi GME: Global Me toisen jakson koodilla 7

Kurssin tarkoituksena on edistää monikulttuurisuutta ja lisätä suvaitsevaisuutta käsittelemällä mm. globalisaatioon, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä aiheita. Samalla kartutat mielenkiintoisella tavalla englannin kielen taitoasi, sillä opetuskieli on englanti.

 

UE5/UE6

Uskonnon kurssit UE5 ja UE6 toteutetaan yhdessä jakson yksi koodilla 1. Opetusta on yhden kurssin verran, mutta opiskelija saa lisätyöllä kaksi kurssia.

UE 5 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa, syventävä kurssi
Ajankohtainen uskonnon tutkimus eri tieteenaloilla. Uskonnon ja taiteen suhde. Uskonnollinen symboliikka ja uskonnolliset teemat taiteessa ja populaarikulttuurissa  Kurssi soveltuu uskonnon ainereaalin kirjoittajien lisäksi kaikille taiteesta, tieteestä sekä muista kulttuurisista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.

UE 6 Uskonnot ja media, syventävä kurssi
Uskontoon mediassa liittyvien ajankohtaisten teemojen tunnistaminen, analysoiminen ja kriittinen arvioiminen sekä uskonnon ja medioiden välisten suhteiden ymmärtäminen. Uskonnollinen media ja median vaikutus uskontoihin.
Kurssi soveltuu uskonnon ainereaalin kirjoittajien lisäksi kaikille viestinnästä sekä uskonnollisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.