LI5 Virkistystä liikunnasta (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan psyykkistä toimintakykyä, myönteistä minäkuvaa, voimavaroja ja jaksamista liikunnan avulla. Opetuksessa korostuvat toiminta- ja opiskelukyvyn tukeminen sekä liikunnan ilo ja virkistys. 

 

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• arvioi omaa jaksamistaan ja vireyttään sekä osaa tehdä perusteltuja liikunnallisia valintoja toiminta- ja opiskelukyvyn lisäämiseksi 
• ymmärtää, miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvireyttä 
• osallistuu toimintaan asiallisesti, aktiivisesti ja yhteisöllisyyttä edistäen. 

 

Keskeiset sisällöt 

• virkistystä lisäävät liikuntamuodot 
• rentoutus ja kehonhuolto