Soveltavat kurssit

LILD: Liikunnan lukiodiplomikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Liikuntakykyisyys mitataan erillisillä testeillä.
  2. Liikuntatietoja esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla.
  3. Erityisosaamisen taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan lajissa.
  4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot: Harrastuneisuudella tarkoitetaan opiskelijan monipuolista ja pitkäjänteistä liikunnan harrastamista. Arvioinnin kohteena harrastuneisuudessa ovat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös opiskelijan yhteistyötaidot.
  5. Portfolio: Opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan portfoliossa, joka on osa liikunnan lukiodiplomin kokonaissuoritusta.

Lukiodiplomin arviointi ja todistus

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja. Opettajan lisäksi arviointiin osallistuu
toinen arvioitsija, jonka tulee myös olla kyseisen alan asiantuntija. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan aina yleisarvosana asteikolla 1-5 seuraavasti:

5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä ja
1 = hyväksytty

Tarkemmat arviointiohjeet ja -kriteerit löytyvät EDU.FI:n lukiodiplomit -sivulta. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja se merkitään kohtaan "lisätiedot".