In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Pitkä matematiikka Pitkä matematiikka

MAA11: Lukuteoria ja logiikka

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla,
 • ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita,
 • oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista,
 • oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin,
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla,
 • osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla.

Keskeiset oppisisällöt

 • lauseen formalisoiminen
 • lauseen totuusarvot
 • avoin lause
 • kvanttorit
 • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 • Eukleideen algoritmi
 • alkuluvut
 • aritmetiikan peruslause
 • kokonaislukujen kongruenssi

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia:

Maa2 Maa3 Maa6 Maa8 Maa10
Mab2 Mab3 Mab7 Mab4 Mab5