MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2op)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, mikä on algoritmi, sekä oppii tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat
 • laatii yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin liittyviä algoritmeja
 • oppii ohjelmoimaan yksinkertaisia algoritmeja
 • perehtyy logiikan käsitteisiin
 • hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta

 

Keskeiset sisällöt

 • Algoritmisen ajattelun peruskäsitteet: peräkkäisyys, valinta ja toisto
 • vuokaavio
 • yksinkertaisten algoritmien, lajittelualgoritmien tai yhtälön numeerisen ratkaisuun liittyvän algoritmin ohjelmointi
 • konnektiivit ja totuusarvot
 • kokonaislukujen jaollisuus, jakoyhtälö ja kongruenssi
 • Eukleideen algoritmi
 • aritmetiikan peruslause