Lyhyt matematiikka

MAB7: Matemaattinen analyysi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Keskeiset sisällöt

  • graafisia ja numeerisia menetelmiä 
  • polynomifunktion derivaatta
  • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
  • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä 
  • teknisten apuvälineiden käyttö funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä