Lyhyt matematiikka

MAB9: Lyhyen matematiikan abikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on eheyttää lyhyen matematiikan oppisisällöt kokonaisuudeksi.

Keskeiset oppisisällöt

  • Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty