Soveltavat kurssit

MULD6:  Musiikin lukiodiplomi    

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

Arviointi: 

  • Numeroarviointi asteikolla 1-5. Opetushallitus antaa kriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5. Sekä annettu numero että virallinen kriteeri näkyvät diplomitodistuksessa.
  • Sanallinen arviointi liitetään opiskelijalle palautettavaan diplomityöhön. Lukiodiplomitodistukseen merkitään myös työn sisältö.