OP6 Kohti korkeakouluopintoja (2op)

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija 

  • tutustuu korkeakouluopintoihin yleisesti ja perehtyy erityisesti häntä itseään kiinnostaviin aloihin 
  • opiskelija syventää itsetuntemustaan ja vahvistaa käsitystä omista jatko-opintosuunnitelmistaan 
  • opiskelijalla on realistinen käsitys korkeakouluopinnoista 

 

Keskeiset sisällöt 

  • tutustuminen korkeakouluun 
  • syvällisempi tutustuminen joihinkin korkeakoulun aloihin 
  • korkeakouluopintoihin tutustuminen käytännössä yliopiston tutoreiden johdolla. 
  • tutustuminen erilaisiin työnkuviin ja työtehtäviin korkeakoulussa 
  • korkeakoulun tiloihin tutustuminen 

 

Arviointi: hyväksytty/hylätty