OP8 Elämäntaito

Tavoitteet         

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • voi saada tukea opiskelun sujuvoittamiseen ja tehostamiseen 
 • voi saada tietoa Kaverisuhteisiin ja ryhmiin vaikuttamisesta 
 • voi käsitellä ja kehittää arjen hallintaan ja jaksamiseen liittyviä asioita. 
 • oppii tunnistamaan keinoja, joilla voi ylläpitää ja lisätä hyvinvointia. 
 • saa tukea itsetuntemukseensa, itsetuntoonsa sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun. 
 • saa keinoja jäsentää tulevaisuuttaan. 

 

Keskeiset sisällöt 

 • Opiskelumotivaatio 
 • Opiskelutaidot ja oppimisvaikeudet 
 • Hyvä arki 
 • Stressi ja ajanhallinta 
 • Ongelman ratkaisutaidot 
 • Tunnista tunteesi ja ajatuksesi 
 • Itsetunto ja ajatusten muuttaminen 
 • Sosiaaliset taidot 
 • Suunnittele elämääsi