Koulukohtainen kurssi

Mediapsykologia (PS12)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää, miten media vaikuttaa osana elettävää todellisuutta
  • tuntee mediapsykologian keskeisiä käsitteitä ja teorioita
  • osaa arvioida median välittämän tiedon luotettavuutta
  • osaa luoda autonomisen suhteen ympäröivään mediamaailmaan

Keskeiset sisällöt

  • Media- ja kulttuurinen lukutaito
  • Kognitiivisen psykologian tiedonkäsittelyä koskevia teorioita
  • Vaikuttamisen psykologian keskeisiä teemoja
  • Kehitys- ja sosiaalipsykologiaan liittyviä teemoja
  • Aineisto kootaan psykologian tutkimustuloksista ja ajankohtaisista mediatapahtumista