RUB111 Ruotsin kielen kuunteleminen (1 op)

Moduuli on tarkoitettu 3. vuoden opiskelijoille. Tavoitteena on parantaa opiskelijan kuunteluvalmiuksia erityyppisten kuuntelutehtävien avulla.

 

Moduuli ei sovellu itsenäiseksi opintosuoritukseksi.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty