RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)

Moduuli kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti, harjoittelemaan ääntämistä ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan. Hän osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään. Moduulissa korostuu myös yksilön ja yhteisön hyvinvointi. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.