In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

RUB6:  Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" (AK 4) sekä "viestintä- ja mediaosaaminen" (AK 6) tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla, jotka mukailevat myös kirjallisessa yo-kokeessa olevia tehtävätyyppejä.

Rakenteet:

  • kerrataan keskeisimpiä kielioppiasioita

Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10 kuten muutkin valtakunnalliset syventävät kurssit. Arvosana perustuu opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Asteikko 4-10 on käytössä myös suullisessa kokeessa.