Terveystieto

TE2: Ihminen, ympäristö ja terveys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. 

Keskeiset sisällöt    

  • perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset
  • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua
  • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki 
  • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys
  • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät
  • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen
  • työhyvinvointi ja ergonomia
  • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
  • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta