Soveltavat kurssit

Tieto- ja viestintätekniikka 

 
Suoritusjärjestys ja -tapa
Kurssien suoritusjärjestys on  vapaa.  
 
Arviointi: Tietotekniikan kurssit arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä ja vain opiskelijan halutessa numeroin.