Tuntijako - Haukiputaan lukio - Oulun kaupunki

6.3 Haukiputaan lukion tuntijako

Oppiaine Pakolliset
Kurssit
Valtakunnalliset
syventävät kurssit
Koulukohtaiset
syventävät kurssit

Äidinkieli

6

3

2

B1-kieli (ruotsi)

5

2

4

A-kieli (englanti)

6

2

4

A-kieli (ranska/saksa/venäjä)

6

2

 

B2-kieli (ranska/saksa/venäjä)

6

8

 

B3-kieli (ranska/saksa/venäjä)

6

8

2

Matematiikka, lyhyt

6

2

2

Matematiikka, pitkä

10

3

2

Biologia

2

3

1

Maantiede

2

2

 

Fysiikka

1

7

3

Kemia

1

4

2

Uskonto

3

2

2

Elämänkatsomustieto

3

2

 

Filosofia

1

3

 

Historia

4

2

2

Yhteiskuntaoppi

2

2

1

Psykologia

1

4

1

Musiikki

2

3

4

Kuvataide

2

3

4

Liikunta

2

3

2

Terveystieto

1

2

 1/2

Opinto-ohjaus

1

1

 

Soveltavat kurssit

Oppiaine Kursseja

Vaelluskurssi

 1

Graafinen suunnittelu

 1

Videokurssi

 1

Teatteritaide

 2

Teatteritaiteen diplomikurssi

 1

Kuvataiteen diplomikurssi

 1

Musiikin diplomikurssi

 1

Liikunnan diplomikurssi

 1

Kansainvälisyyskurssi

 1

Tieto- ja viestintätekniikka

 4