YH6: Taloustiedon jatkokurssi (2 op)

Moduuli syventää ja täydentää YH2 Taloustieto -moduulin sisältöä. Siksi on suositeltavaa, että YH2 on suoritettuna ennen YH6-moduulia.  

 

YH6 antaa perustietoutta yrittäjyydestä, yritysten merkityksestä kansantaloudelle ja yrittäjyydestä tulevaisuuden mahdollisuutena. Moduuli korostaa yrittäjyyden merkitystä jokapäiväisessä toiminnassa ja myös opiskelijan omassa opiskelun arjessa. Moduulissa perehdytään myös eri sijoitusmuotoihin, keskittyen osakemarkkinoihin. Muut mahdolliset mikro- ja makrotalouden käsiteltävät asiat valitaan opintojen alussa. 

 

Keskeiset sisällöt  

  • Yrittäjyys (mm. perustaminen, rahoitus, sidosryhmät, yrittäjä työnantajana) 
  • Rahoitusmarkkinat, osakemarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta 
  • Vierailut ja asiantuntijaluennot 

 

YH6-moduulia ei voi suorittaa itsenäisenä. 
 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty