Ajankohtaista

< Takaisin

Anna mielipiteesi Oulu-Laurila-rataosuudesta

Väyläviraston on tehnyt selvityksen, joka koskee rataosuutta Oulusta Kemin kautta Laurilaan. Rataosuus on 112 km pitkä ja sisältää myös Kemin ratapihan alueen. Suunnittelualue sijaitsee Oulun, Iin, Simon, Kemin ja Keminmaan alueella.

Suunnitelmia esitellään Oulun ja Iin alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 18.5.2021 kello 17.00-18.30 Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua tarveselvitysluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta.

Osallistumislinkki

Tavoitteena häiriöttömät kuljetukset

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kustannuksia voidaan pienenentää sekä sitä, miten hoidetaan mahdollisimman häiriöttömät kuljetukset. Tavoitteena on myös ratapihojen toiminallisuuden parantamistarpeiden määrittely ja toimenpiteiden suunnittelu sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on liikenteestä aiheutuvien haittojen sekä niiden vähentämiseksi tehtävien toimenpiteiden määrittäminen ja arviointi. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T ydinverkkokäytävänverkon laajentaminen.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset