Ajankohtaista

< Takaisin

Haukiputaan ja Hintta- Saarela-alueen katu- ja viheralueiden kunnossapidosta vastaa Huumola Nature Oy

Haukiputaalla ja Hintta - Saarela-alueella on käynnistynyt lokakuun alusta katu- ja viheralueiden hoitourakka vuosille 2018–2022. Alueurakoitsi­jana alueilla toimii Huumola Nature Oy.

Kunnossapidon tehtäviin katualueilla kuuluvat mm. yleisten alueiden puhtaanapito, auraus, polanteen ja sohjon poisto, liukkauden torjunta, liikennemerkkien hoito, päällystepaikkaukset, siltojen ja alikulkukäytävien hoito. Viheralueilla mm. nurmikoiden, kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja varusteiden hoitaminen sekä viheralueiden puhtaanapito.

Asukkaita pyydetään antamaan palautteensa kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta.

Metsien hoito

Metsien hoidosta urakka-alueilla vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus -yksikkö. Palautetta metsistä voi antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta. Lisätietoja Metsien hoito 

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset