Ajankohtaista

< Takaisin

Huvilarannantien tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä 11.2.2021 klo 17-19

Huvilarannantien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä teamsissä 11.2.2021 klo 17-19.

Osallistu tilaisuuteen tämän linkin kautta

Viistoilmakuva alueesta sisältäen kerrostaloja Alakyläntien varressa ja matalampaa rakentamista Pyykösjärven suuntaanKuva Huvilarannantieltä tontille autokatoksen ja yhteisötalon välistä

Suunnittelualue sijaitsee Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa n. 5km Oulun keskustasta pohjoiseen. Alue sijoittuu Pyykösjärven länsirannalle Alakyläntien varrelle Kaijonharjun keskustan toimintojen sekä Linnanmaan kampuksen läheisyyteen. Aluetta kehitetään Uuden Oulun yleiskaavan ja syksyllä 2019 kaupunginhallituksen hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon mukaisesti. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen sekä lähialueen palveluiden kehittymistä.

Asemakaavanmuutosalueen laajuus on n. 10ha, josta teiden ja katujen osuus on noin puolet. Alakyläntien ja Huvilarannantien väliselle 1,1 ha alueelle kaavoitetaan asuinkerros- ja asuinrivitalojen korttelialue, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Uutta asuinrakentamista alueelle tulee 8600 k-m2. Pyykösjärvenpuistossa sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus suojellaan ja mahdollistetaan sen monipuolinen jatkokäyttö.

Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Rakennusteho Group Oy aloitteesta. Korttelin suunnittelutyössä Oulun kaupungin ympäristöohjelman tavoitteet on nostettu suunnittelun lähtökohdaksi jo varhaisessa vaiheessa. Ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin on pyritty vastaamaan Vihreän Korttelin-konseptilla, joka hankkeessa muodostuu viidestä työpaketista.

Huvilarannantien asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana 26.1 - 25.2.2021 on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja
Huvilarannantien projektikortilta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset