Ajankohtaista

< Takaisin

Kaavoituskatsaus 2021 julkaistu

Tiedätkö, mitä Oulussa tehdään kaupunkisuunnittelun puitteissa kaupunkiympäristön kehittämiseksi?

Kuva 1. Talvinen kuva Oulun suistoalueesta.

talvikuva suistosta

Maankäytön suunnittelujärjestelmä on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yksi merkittävä kaupunkisuunnittelun toimija on kaavoitus. Asema- ja yleiskaavoilla säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan mm. asuinalueiden, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen.

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kerran vuodessa julkaistava katsaus käynnissä oleviin ja lähiaikoina virelle tuleviin kaavoitushankkeisiin, jotka eivät ole vähäisiä. Vuoden 2021 kaavoituskatsaus on julkaistu netissä ja sitä päivitetään tarvittaessa vuoden kuluessa.

Tutustu kaavoituskatsaukseen 2021 verkossa ouka.fi/kaavoituskatsaus.

Kaavoitus mahdollistaa kaupungin kasvua sekä luo elinvoimaa ja hyvinvointia!

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset