Ajankohtaista

< Takaisin

Liikennejärjestelyt muuttuvat Pohjoisen alikulun työmaalla

Maanantaina 12.6 aloitetaan Ratakadun ja Kajaanintien liittymäalueen kadunrakennustyöt, joista aiheutuu seuraavia merkittäviä muutoksia nykyisiin liikennejärjestelyihin. Muutokset ovat seuraavat:

  • Ratakadun ja Kajaanintien liittymän liikennevalot poistetaan käytöstä.
  • väistämisvelvollisuus liittymässä muuttuu nykyisestä niin, että keskustan suunnasta Ratakadun liittymään tulevilla on väistämisvelvollisuus.
  • Kajaanintien pohjoispuolinen ajorata suljetaan noin 150m matkalta Ratakadun liittymästä Teuvo Pakkalan kadun suuntaan ja liikenne ohjataan markettien puolen ajoradan kautta.
  • liikenne Ratakadulta Kajaanintielle kielletään lukuun ottamatta linja-autoliikennettä. Ratakadulta kohti moottoritietä suuntautuva liikenne ohjataan Tehtaankadun ja Teuvo Pakkalan kadun kautta menevälle kiertotielle.
  • Ratakadun suunnasta liikenne markettien pysäköintialueelle säilyy ennallaan muuten, mutta marketeilta tullessa Ratakadulle on kääntyminen oikealle kohti Kajaanintietä kielletty.
  • Ratakadulta vasemmalle Kajaanintielle kohti keskustaan kääntyminen on kiellettyä myös linja-autoilta.

Pohjoispuolen ajoradan töiden valmistuttua liikenne käännetään sille puolelle ja aloitetaan markettien puoleisen ajoradan rakentaminen. Liikennejärjestelyiden periaate pysyy muuten samanlaisena kuin ensimmäisessä vaiheessa.

Ratakadun ja Kajaanintien liittymäalueen rakentamistyöt pyritään saamaan koulujen alkuun 10.8 mennessä välitavoitteeseen, jossa väylillä on ensimmäinen päällystekerros ja liikennevalot ovat käytössä.

Joukkoliikenteen ja hälytysajoneuvojen sujuvan liikkumisen varmistamiseksi kevyen liikenteen sekä erityisesti autoilijoiden toivotaan välttävän liikennöintiä Pohjoisen alikulun läpi Kajaanintien suunnassa. Vaihtoehtoisia reitteinä keskustaan ja keskustasta pois päin toimivat Saaristonkatu, Tulliväylä ja Merikoskenkatu, joita käyttämällä säästää varmuudella matka-aikaa verrattuna Pohjoisen alikulun kautta ajamiseen.

Pohjoisen alikulun peruskorjauksen työt ovat edenneet hyvin. Ratasillan keskustan puoleinen lohko on valettu, ja myös Kajaanintien ajoradan suuntaisten tukimuurien valutyöt ovat pitkällä.

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset