Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki soittaa robottipuheluita Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon asukkaille ja yrittäjille

Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto toteuttavat maanantaina 1.11. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon asukkaille ja yrittäjille puhelinkyselyn, jossa tiedustellaan mielipiteitä entisten kuntakeskusten tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Saatua tietoa käytetään kuntakeskusten kehittämisessä. Tämä on oiva mahdollisuus kertoa mielipiteensä asukkaana tai yrittäjänä ja osallistua kaupungin kehittämiseen vaivattomasti ja nopeasti.

Kysely toteutetaan automaattipuheluna eli puhelurobotiikan avulla. Robotti on uuttera soittaja ja se tulee soittamaan jopa tuhansiin numeroihin yhden päivän aikana. Soitot tulevat täysi-ikäisten kuntalaisten henkilökohtaisiin numeroihin ja alueella toimivien yritysten numeroihin. Puhelinnumerot hankitaan julkisesta liittymärekisteristä. Kysymyksiin vastataan anonyymisti ja vastaajan henkilötiedot eivät tule vastauksissa eikä tuloksissa esille.

Vastaukset luokitellaan aiheiden perusteella siten, että ne voidaan analysoida ja muodostaa mahdollisimman oikea tilannekuva alueiden tilanteesta niiden asukkaiden ja yrittäjien näkökulmasta. 

Puhelun alussa kerrotaan, että puhelu on automaattinen. Kyselystä on myös mahdollista kieltäytyä tai siihen voi halutessaan vastata myöhemmin. Kysymyksiin vastataan numeronäppäintä painamalla ja puhumalla. Vastaamiseen menee muutama minuutti ja vastauksia käsitellään ilman, että vastaajaa tunnistetaan.

Automaattipuheluiden lisäksi kyselyyn on mahdollista vastata verkkosivujen kautta verkkokyselyn avulla. Verkkokyselyyn voi vastata osoitteessa: https://zef.fi/s/jqv5fe43/. Verkkokysely on jo avoinna ja siihen voi vastata 7.11.2021 saakka.

Puhelurobotiikan käytön ja kokeilun mahdollistaa Oulun ja Jyväskylän kaupunkien yhteishanke Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA). Kyseessä on valtiovarainministeriön rahoittama digikannustinhanke, jossa kehitetään kunnan asiakaspalveluja digitaalisuutta hyödyntäen ja kokeillaan uusia menetelmiä kuntalaisten osallistamisessa palvelujen kehittämiseen.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset