Ajankohtaista

< Takaisin

Pyöräilykypärän käyttö yleistyy Oulussa

Oulun kaupungin teettämien laskentojen mukaan 41% pyöräilijöistä käyttää pyöräilykypärää. Kypärän käyttöaste Oulussa on erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana noussut voimakkaasti ja on nyt samalla tasolla koko Suomen keskimääräisen käyttöasteen kanssa.

Oulun kaupunki seuraa polkupyöräilijöiden kypärän käyttöastetta joka toinen vuosi toistettavin laskennoin. Havaintomäärä on ollut vuosittain 15 000–20 000. Yhteensä 16 laskentapisteellä seurataan Oulujoen ylittävää liikennettä sekä keskustaan ja sieltä pois suuntautuvaa liikennettä.  Laskentojen mukaan kypärän käyttöaste on kasvanut vuodesta 2001 alkaen tasaisesti ja kasvu on kiihtynyt vuoden 2011 jälkeen. Erityisen voimakasta nousu on ollut kahden viimeisen vuoden aikana, jolloin käyttöaste nousi 33 prosentista 41 prosenttiin. Käyttöaste on nyt koko Suomen keskimääräisellä tasolla, joka on Liikenneturvan tarkkailujen mukaan 43% (2018).

Kypärän käyttöä edistetään järjestelmällisellä liikennekasvatustyöllä ja kampanjoimalla

Oulussa tehdään järjestelmällistä liikenneturvallisuustyötä, jota koordinoidaan kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Kouluissa liikennekasvatus on osa opetussuunnitelmaa ja sen lisäksi koululaisille sekä varhaiskasvatukseen osallistuville järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia, joissa käsitellään mm. turvalliseen pyöräilyyn ja kypärän käyttöön liittyviä asioita. Lisäksi Liikenneturva kampanjoi kypärän käytön puolesta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Kasvun taustalla lieneekin jatkuva tietoisuuden lisääntyminen kypärän käytön hyödyistä.

Kypärä suojaa tehokkaasti pään vammoilta ja on halpa henkivakuutus

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kypärä suojaa tehokkaasti pää- ja aivovammoilta ja vähentää lisäksi vammojen todennäköisyyttä. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2015-2017 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä 73% (49/67) ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä voinut pelastaa heistä noin joka kolmannen (18/49). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Kypärä suojaa päätä onnettomuustilanteessa, mutta ei vähennä onnettomuusriskiä. Sen vuoksi kypärän käytön lisäksi on erittäin tärkeää, että pyöräilijä hallitsee liikennesäännöt, toimii niiden mukaisesti, pitää ajoneuvonsa kunnossa ja varmistaa näkyvyytensä käyttämällä valoja ja esimerkiksi heijastinliiviä.

Pyöräilykypärän käyttöasteen kehitys Oulussa - graafi (png)

Lisätietoja: Liikenneinsinööri Erkki Malo p. 040 641 6006

Lisätietoa kypärästä liikenneturvan sivulta.
 

Lähteet:
Liikenneturva: Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 19.6.2019
Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportit 2015-2017.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset