Ajankohtaista

< Takaisin

Raitotien peruskorjaus välillä Eekintie-Ahvenoja

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Raitotien peruskorjaustyön välillä Eekintie-Ahvenoja. Kohteen pääurakoitsijana toimii Destia Oy Infrarakentaminen.

Rakentaminen alkaa 2.7.2012 ja kestää urakoitsijan laatiman aikataulun mukaan syyskuun alkuun. Työ käsittää Raitotien rakenteiden parantamisen ja levittämisen välillä Eekintie-Ahvenoja. Lisäksi urakkaan kuuluu Saikkosentien risteysalueen kanavointi, nykyisten kevyen liikenteen väylien perusparantaminen, meluseinien ja vallien rakentaminen, kuivatusjärjestelmien rakentaminen sekä istutus- ja vihertyöt.

Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa Raitotien ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle. Urakka-alueelle rakennetaan kiertotie katurakenteiden rakentamisen ja leventämisen ajaksi. Lisäksi kevyttä liikennettä joudutaan ohjaamaan tilapäisten reittien kautta työmaan ohi. Urakka-alueella on osittain yksi ajokaista käytössä, liikennettä ohjataan valo-ohjauksella. Rakennustyötä tehdään kahdessa vuorossa sekä osittain työtä tehdään myös yöllä.

Urakka-alueella tehdään katutöiden lisäksi valaistus-, sähköverkko-, liikennevalo- ja tietoliikennetöitä. Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Yhteistyökumppanit aloittavat valmistelevat työt ennen varsinaisia perusparannustöitä. Työt voivat aiheuttaa jonkin verran haittaa Raitotien ajoneuvoliikenteelle välillä Eekintie-Ahvenoja.

Lisätietoja antavat:
Destia Oy, Paula Karvonen 040 504 6034 ja Heikki Karjalainen 0400 898362
Oulun kaupunki tekninen keskus, Sami Hietakangas 044 703 2111 ja Jari Kinnunen 044 703 2287


 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset