Ajankohtaista

< Takaisin

Tarjouspyyntö: Ylikiimingin yksityisteiden aurausurakasta 2018-2020

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää tarjousta yksityisteiden aurauksesta Ylikiimingin alueelta.

Urakka-aika nyt pyydettävällä urakalla on 2 talvikautta (1.10.2018 – 31.5.2020). Urakkaa voidaan jatkaa tilaajan optiona +1 (kaudelle 1.10.2020 - 31.5.2021) urakkaohjelmassa esitetyn mukaisesti.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/  Tarjouksen on oltava Tarjouspalvelu.fi -järjestelmässä 8.8.2018 klo 12 mennessä.

 

Esitykset, kysymykset ja ilmoitukset on tehtävä Hanki-kilpailutusjärjestelmään 4.7.2018 klo 12 mennessä.  Vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet tarjouspyyntöön liittyen julkaistaan Hanki-kilpailutusjärjestelmässä viimeistään 9.7.2018 klo 12. Suullisesti annetut esitykset ja lisätiedot eivät sido tarjouksen antajaa tai tilaajaa.

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA ilmoituskanavassa. Hankintamenettelynä on hankintalain mukainen avoin menettely.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset