Ajankohtaista

< Takaisin

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Höyhtyän Allitie 1 ja 3 asemakaavan muutosluonnoksesta etänä 3.6. klo 17

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Höyhtyän (Allitie 1 ja 3) asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään etänä 3.6.2021. klo 17.00 alkaen.

Osallistu Allitie 1 ja 3 tiedostus- ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä.

Viitesuunnitelmakuva Allitie 1 ja 3 alueesta, jossa nykyiset rakennukset ja pientä täydennysrakentamista alueen eteläosassa.

Kuva: asemakaavan muutosluonnoksen viitesuunnitelmakuva, jossa säilytettävät rakennukset kirkkaan keltaisella ja täydennysrakentaminen vaaleankeltaisina ikkunallisina rakennuksina Allitien mutkan kohdalla.

Asemakaavanmuutos on käynnistynyt Oulun kaupungin aloitteesta. Suunnittelualueella sijaitsee maakunnallisesti arvokkaat vuonna 1958 valmistunut entinen lastenkoti (Allitie 1) sekä 1963 valmistunut lastentarharakennus, jossa toimii Allinpuiston päiväkoti (Allitie 3). Sen korvaavasta uudesta päiväkodista on tehty hankesuunnitelma. Hankeselvitystyöryhmä esittää, että nykyisestä Allinpuiston päiväkodista luovutaan ja rakennus korvataan Sorsatien ja Lintulammentien kulmaukseen rakennettavalla uudisrakennuksella. Hanke esitetään toteutettavaksi vuosina 2022-2023.

Allitie 1:n ja 3:n alue on nykyisessä asemakaavassa sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta lastentaloa ja lastenkotia varten. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on rakennusten suojelumerkintöjen päivittäminen asemakaavassa sekä korttelialueen käyttötarkoituksen muuttaminen muita käyttötarkoituksia mahdollistavaksi. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia alueen mittakaavaan  soveltuvaan täydennysrakentamiseen suunnittelualueen eteläosassa osoitteessa Allitie 3.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville.21.5 - 21.6.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 21.6.2021 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Allinpuisto 1 ja 3 projektikortilta.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset