Käyttölupa

 

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa

 • Lupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtumallekin. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/

 • Mikäli järjestät tapahtumaa, kannattaa tutustua tapahtumajärjestäjän oppaaseen.

 • Jos lupa-alue ulottuu katualueelle ja vaikuttaa liikenteeseen tulee luvan hakijan toimittaa tilapäinen liikenteen ohjaussuunnitelma hyväksyttäväksi. Liitteessä esitetty perusesimerkkejä Tilapäiset liikennejärjestelyt 

 • Lupamaksut löytyvät palveluhinnastosta.

 • Lupa tulee hakea 21 vrk ennen alueen käyttöönottoa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valvoo yleisten alueiden käyttöä. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Mikäli lupa-alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, korjataan vahingot luvan saajan kustannuksella.

Muiden hallinnoimia alueita

 • Liikuntapaikkojen ja uimarantojen luvat, kuten Ouluhallin ja uimahallien p-alueet, uimarannat, pelikentät / Sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut
 • Nallikarin luvat / Nallikari Seaside Oy
 • Rotuaarin tai kauppatorin käyttö / Oulun liikekeskus ry. Poikkeuksena on yli 2 viikkoa kestävät luvat, joihin haetaan käyttölupaa Oulun kaupungilta.
 • Valkean kesäkadulle Oulun kaupunki myöntää luvat pois lukien hyväksytyn käyttösuunnitelman mukainen myyntitoiminta ja kauppakeskuksen toimintaan liittyvät tapahtumat. Yhteyshenkilö Kesäkadun varauksiin liittyen on kauppakeskusassistentti.

Työnaikainen yleisen alueen käyttölupahakemus 

 • Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi: muutto, vaihtolava, rakennustyöt, nostotyö, lumenpudotus, elokuva- ja tv-tuotannot  

Vuokran suuruus riippuu työnaikaisissa käyttöluvissa käytettävän alueen laajuudesta, kunnossapito- ja/tai hoitoluokasta sekä kestosta.

Työnaikaisissa käyttöluvissa vaaditaan, että jokaisella työmaalla tulee olla työmaataulu, josta käy ilmi vähintään työn toteuttajan ja työstä vastaavan yrityksen/henkilön yhteystiedot sekä työn kesto. Työmaataulu vaaditaan työn laajuudesta tai kestosta riippumatta.

 • Työmaataulu (pdf)                                                                          

Yleisen alueen käyttölupahakemus 

 •  Terassit, kioskit, myyntipaikat 

Haettaessa lupaa patiolle, tulee hakemuksen liitteenä olla isännöitsijätodistus, suunnitelmakartta patioalueesta ja kuvat kalusteista. Kalusteet tarvitsee hyväksyttää vain ensimmäisellä kerralla tai kalusteiden muuttuessa. Ulkokahvila- ja ulkoravintolan lupaehtoja (pdf)

Liikkuvamyyntiä sallitaan vain ydinkeskusta-alueen ulkopuolelle Nummikatu – Merenranta –Heikinkatu – Rautatie kts. tarkempi rajaus kartalta (pdf). Liitteessä tarkemmat ohjeet ja ehdot liikkuvasta myynnistä (pdf).

Valtakunnallisina siivous- ja ravintolapäivinä erillistä lupaa ei tarvitse hakea, kunhan toimii oheisten ohjeiden mukaisesti (pdf)

Tapahtuman yleisen alueen käyttölupahakemus  

 •   Erilaiset tapahtumat

Huomioithan, että mikäli tarvitset tapahtumallesi anniskelu ja/tai meluluvan tulee yleisen alueen käyttölupa olla haettuna ennen muiden lupien hakemista. Esimerkiksi melulupa tulee jättää 30 vrk ennen tapahtumaa.

Tapahtumien maksut määräytyvät tapahtuman luonteen, keston, kävijämäärän mukaan sekä katkaistaanko katuja/ kevyen liikenteen väyliä ja otetaanko pysäköintipaikkoja pois käytöstä.

Yksityishenkilön pienimuotoisiin tilaisuuksiin (merkkipäivät, polttarit yms.) ei tarvitse hakea lupaa. Voit kuitenkin varata alueen itsellesi hakemalla lupaa.

Mielenosoitusta varten ei tarvitse olla yleisen alueen käyttölupaa. Ilmoitus poliisille riittää.

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä/tapahtumasta

Jos rakennus- tai nostotyö vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on luvan hakijan tai urakoitsijan ilmoitettava siitä Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/

Ohje liikennettä haittaavan työn tiedottamisesta (pdf)

Ilmoitus lomake 

Lisätietoja p. 044 703 2100.

Hyvä tietää

Lisätietoja tulee kysyä ensisijaisesti sähköpostitse lupienhallinta(at)ouka.fi, p. 044 703 2116, 044 703 2169 puhelimeen pyritään vastaamaan klo 10-14.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.