In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Käyttölupa Käyttölupa

 

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa.

 • Lupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtumallekin. Ohessa linkki tapahtumajärjestäjän oppaaseen.
 • Lupamaksut löytyvät palveluhinnastosta.
 • Liikennemerkkejä ja liikenteen ohjauslaitteita voi vuokrata Oulun tekniseltä liikelaitokselta osoitteesta Kiilletie 7. Lisätietoja vuokrauksesta p. 044 703 2231 ja 044 703 2281.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valvoo yleisten alueiden käyttöä. Mikäli lupa-alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, korjataan vahingot luvan saajan kustannuksella.

Lupa tulisi hakea 21 vrk ennen alueen käyttöönottoa. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta.

Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena.

Haettaessa lupaa patiolle, tulee hakemuksen liitteenä olla isännöitsijätodistus, suunnitelmakartta patioalueesta ja kuvat kalusteista. Kalusteet tarvitsee hyväksyttää vain ensimmäisellä kerralla tai kalusteiden muuttuessa.

Jokaisella työmaalla tulee olla työmaataulu, josta käy ilmi vähintään työn toteuttajan ja työstä vastaavan yrityksen/henkilön yhteystiedot sekä työn kesto.
Työmaataulu vaaditaan työn laajuudesta tai kestosta riippumatta.

Lisätietoja yleisen alueen käyttöluvista p. 044 703 2116 ja 044 703 2127.

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä
Jos rakennus- tai nostotyö vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on luvan hakijan tai urakoitsijan ilmoitettava siitä Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä -lomake

Lisätietoja p. 044 703 2100.

A-Ö
HAKEMISTO

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.