Pyöräilyyn liittyviä liikennemerkkejäPyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (424 ja 425) -merkeillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua taikka erillistä rinnakkaista pyörätietä ja jalkakäytävää. Merkissä olevat tunnukset osoittavat pyörätien ja jalkakäytävän keskinäisen sijainnin, jota polkupyöräilijän ja jalankulkijan on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suuntaan.

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (423)
Väylä on tarkoitettu sekä pyöräilijöille että jalankulkijoille. Pyöräilijöiden on kuljettava väylän oikeassa reunassa ja ohitettava edellään kulkeva vasemmalta. Jalankulkijat saavat kävellä tien molemmilla reunoilla. Pyörätietä ei ole siellä missä ei ole pyörätiemerkkiä.
 

Pyörätie (422) -merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua taikka erillistä pyörätietä, jota polkupyöräilijän on käytettävä ajaessaan asianomaiseen suuntaan. Muut ajoneuvot eivät saa käyttää merkillä osoitettua pyörätietä.

Mopoilija saa ajaa vain sellaisella kevyen liikenteen väylällä, jossa päämerkin alla on "Sallittu mopoille" -lisäkilpi. Jos kohteessa ei ole tuota kilpeä, on mopoilijan ajettava ajoradalla.

Oulun pääkatujen vierellä kulkevat kevyen liikenteen väylät on merkitty mopoille sallituiksi.

Jalkakäytävämerkki sallii väylän käyttämisen jalankulkijoille ja alle 12-vuotiaille pyöräilijöille sekä mm. pyörä­tuolilla liikkuville ja lastenvaunuja työntäville. Rullaluistelu ja polkupyörän taluttaminen on jalka­käytävällä luvallista, jos sen voi tehdä vaarantamatta muita.

Jalkakäytävämerkkiä ei yleensä käytetä osoittamaan korotettua jalkakäytävää – ei Oulun keskustassakaan. Jalkakäytävästä on siis kyse niillä ajoradasta erotetulla väylillä, joissa ei ole merkkejä nro 423, 424 tai 425. Tällöin aikuisen pyöräilijän on poljettava ajoradalla.
 

Kaksisuuntainen pyörätie (863)
Lisäkilpi varoittaa katua risteävästä kaksisuuntaisesta pyörätiestä.


Pihakatu (573)
Pihakadulla liikutaan jalankulkijan ehdoilla, sillä kävelijä voi valita liikkumisensa linjauksen ja astella vaikka keskellä katua. Ajoneuvoliikenne käyttää kadun oikeaa reunaa. Autoilija saa ajaa korkeintaan nopeudella 20 kilometriä tunnissa kadun varressa oleviin kiinteistöihin ja pysäköintipaikoille, läpiajo on sallittu. Pysäköinti on mahdollista vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Pihakadulta tuleva väistää kaikkea liikennettä kuten pihasta tulija.


Yksisuuntainen tie -liikennemerkki osoittaa sallitun liikkumissuunnan kaikille ajoneuvoryhmille, autoilijoille ja pyöräilijöille.


Kielletty ajosuunta (331) -liikennemerkin määräys sitoo sekä autoilijaa että pyöräilijää. Tieliikennelaki ei anna pyöräilijälle erivapauksia.

Lähde: Poliisin tiedote

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.