Sijoituslupa

Poikkimaantien liikenneympyrä.

Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista.

Sijoituslupaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee esittää tarvittavat viranomaisluvat, riittävät suunnitelmat ja -kartta sijoitettavista rakenteista, joiden pohjalta voidaan arvioida rakenteiden vaikutukset. Hakemuksen on liitettävä maksajan laskutustiedot koska osa sijoitusluvista peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Hakemukset voi lähettää sähköpostilla kirjaamo(at)ouka.fi tai postitse Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Kansankatu 55 A, PL 71, 90015 Oulun kaupunki.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.