Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunkiseudun maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimuksen 2020-2031 neuvottelutulos on hyväksytty

Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen 2020-2031 neuvottelutulos on hyväksytty. Sopimukset käsitellään vielä Oulun kaupunkiseudun kunnissa. Ympäristöministeriö tiedotti asiasta valtion neljännen lisätalousarvion hyväksymisen yhteydessä.

MAL-sopimuksessa hyväksyttiin Tampere-Oulu -pääradan tarveselvitys, joka sisältää myös Liminka-Oulu -välin selvityksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään jatkosuunnittelua enintään viiden miljoonan euron erillisrahoituksella.

Sopimuksessa hyväksyttiin myös Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen Ouluun. Kolmioraiteella mahdollistetaan logistiikan tehokkuus, alueen maankäytön kehittäminen ja elinkeinoelämän tuotantomuutoksen liikenteellisten vaikutusten hallinta. Valtio toteuttaa Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti ja osoittaa hankkeelle enintään 15,6 miljoonan euron rahoituksen.

Sopimukseen sisältyy lisäksi kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Kehittämiseen liittyvät avustukset tukevat Oulun kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden toteutumista kestävän liikkumisen keinoin.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala näkee tärkeimpinä MAL-sopimuksen toimenpiteinä Oritkarin kolmioraiteen rakentamisen ja pääradan tarveselvityksen ja suunnittelun käynnistämisen Tampere-Oulu ja erityisesti Oulu-Liminka välillä. ”Oulun kaupunkiseudulle on erityisen tärkeää, että Liminka-Oulu kaksoisraide suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisemman pian. Oulun sataman toiminnan kannalta Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen on välttämätöntä”, toteaa kaupunginjohtaja Laajala.

Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ovat neuvotelleet Oulun seudun kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Keskeiset Oulun kaupunkiseutua koskettavat toimenpiteet vuosille 2020-2031:

Väylävirasto tekee pääradan suunnittelun kehittämiseksi Tampere-Oulu raidevälin välityskykytarkastelun eli tarveselvityksen mukaan lukien Liminka-Oulu väli. Selvityksessä vaiheistetaan kaksoisraide- ja lisäliikennepaikkatarpeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä määritetään nopeudennosto- ja matka-aikatavoitteet henkilö- ja tavaraliikenteen osalta. Tarveselvityksen pohjalta tehdään jatkosuunnittelua selvityksen osoittamista saavutettavuutta parhaiten tukevista toimenpiteistä enintään viiden (5) miljoonan euron erillisrahoituksella.

Oritkarin kolmioraiteen rakentamisella mahdollistetaan logistiikan tehokkuus, alueen maankäytön kehittäminen ja elinkeinoelämän tuotantomuutoksen liikenteellisten vaikutusten hallinta. Valtio toteuttaa Oritkarin kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti ja osoittaa hankkeelle enintään 15,6 miljoonan euron rahoituksen. Oulun kaupunki rahoittaa kolmioraiteen rakentamista 2.4 miljoonalla eurolla.  Hankkeen osapuolet laativat hankkeesta erillisen kustannusjakosopimuksen.

Valtio käyttää Oulun kaupunkiseudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin kaudella 2020-23 yhteensä enintään 6,7 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen vastaavan summan.

Valtio avustaa Oulun kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen palveluita sopimuskaudella 2020-2023 arviolta 5,2 miljoonalla eurolla. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa MAL-sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä sekä niitä täydentäviä Oulun kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian toimenpiteitä. 

Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Oulun kaupunkiseudun haettavaksi 3,64 miljoonaa euroa sopimuskaudella 2020-2023. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan käyttövoiman joukkoliikennekaluston ja -palvelun kehittämiseen sekä joukkoliikennepalvelujen ostoon. Tuen saajan tulee raportoida avustuksella saavutettu päästövähennys Traficomin antaman ohjeistuksen mukaan.

Lisäksi valtio osoittaa Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseutujen haettavaksi valtionavustusta liikenteen palvelujen digitalisaatioon ja liikenteen palveluistumisen edistämiseksi vuosina 2020-2021 yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät julkisen henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan.

Valtio osoittaa 0,83 miljoonaa euroa kaudella 2020-23 Oulun kaupunkiseudun kunnille valtion väyläverkolla toteutettaviin kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteisiin. Rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Oulun seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Avustukseen on varattu vuosille 2020-2023 määrärahaa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seuduille haettavaksi vähintään 4,5 miljoonaa euroa. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja myöntää rahoituksen.

Valtio hyväksyi Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen yhteydessä myös Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkiseutujen MAL-sopimukset.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Päivi Laajala
kehittämispäällikkö Claes Krüger, puh. 044 703 1247

 

 

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.