Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma

Merikaupunki Oulu


Ajankohtaista

Vastausaika Merikaupunki Oulu kyselyyn on päättynyt. Kyselyyn saatiin yhteensä 1077 vastausta!
Tuloksia tullaan hyödyntämään tavoitesuunnitelmatyön seuraavissa vaiheissa, kiitoksia kaikille vastanneille!
Työ jatkuu alueen toimijoille suunnatulla tavoitetyöpajalla kevään 2020 aikana.

Oulun kaupunki on aloittanut tavoitesuunnitelman laatimisen koskien Oulun meri- ja ranta-alueiden kehittämistä, ja kutsuu asukkaat ja toimijat ideoimaan miltä Merikaupunki Oulu voisi näyttää tulevaisuudessa.

 

Tavoitesuunnitelma

Vaikka meri on monella tapaa keskeinen osa Oulua, kuva kaupungin merellisyydestä on varsin jäsentymätön. Se näkyy myös Oulun merellisyydestä käydystä keskustelussa, jossa Ouluun on kaivattu lisää merellisyyttä niin matkailun, tapahtumien kuin veneilyharrastuksen näkökulmasta. Useissa puheenvuoroissa on kaivattu Oulun merellisyyden kirkastamista sekä Oulun profilointia merikaupunkina.

Oulussa on tehty 2000-luvulla aloitteita meristrategian toteuttamisesta ja Oulun merellisyys nousi voimakkaasti esille myös Uuden Oulun yleiskaavan käsittelyn yhteydessä vuosien 2013-2015 aikana.

Tavoitesuunnitelman tarkoitus ja keskeinen sisältö

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman tarkoituksena on muodostaa strateginen kokonaiskuva Oulun merellisyydestä eri näkökulmista sekä profiloida merellisiä alueita niiden käyttötarkoitusten ja arvojen mukaan. Tavoitesuunnitelman tarkoituksena on osaltaan vahvistaa merellisyyden merkitystä yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä.

Tavoitesuunnitelmassa käsitellään Oulun kaupungin merialueita ja meren ranta-alueita. Työssä tarkastellaan luontevasti merialueiden liittymistä Oulujoen ja Kiiminkijoen suistoalueisiin sekä niiden palveluihin. Tavoitesuunnitelma laaditaan strategisena maankäytön suunnitelmana, jolloin sen keskiössä ovat kokonaistavoitteiden lisäksi eri alueiden käyttötarkoitukset ja niiden palvelukokonaisuudet.

Työn keskeisen sisällön muodostavat:

  • Kokonaiskuvan muodostaminen Oulun merellisyydestä, lähtökohdista ja nykytilasta
  • Trendi- ja kestävyysanalyysi – haasteita ja mahdollisuuksia Oulun meri- ja ranta-alueiden kehittämisessä
  • Skenaariot tulevaisuuden kehityspoluista sekä merellisen Oulun vision muodostaminen
  • Keskeisten kehittämistavoitteiden määrittely
  • Merellisyyteen liittyvien kehittämisperiaatteiden määrittely teemoittain ja/tai alueittain
  • Keskeisten aluekokonaisuuksien (meri- ja ranta-alueet) profilointi ja maankäytön kehittämistavoitteiden määrittely
  • Mahdolliset suositukset jatkotoimenpiteistä suunnitelman toteutumista vahvistamaan
  • Tavoitesuunnitelman sisällön havainnollistaminen ja visualisointi, sisältäen visiota kuvastavia, inspiroivia viitteellisiä havainnekuvia

Työn aikana järjestetään kyselyt alueen asukkaille ja muille sidosryhmille sekä kaksi työpajaa alueen toimijoille. Lisäksi työtä kommentoimaan kutsutaan asiantuntijapaneeli.

Aikataulu

Työ alkaa joulukuussa kokonaiskuvan muodostamisella alueen nykytilasta ja kehittämispotentiaalista mm. teemakohtaisten analyysien ja kyselyiden avulla. Tavoitetyöpaja alueen toimijoille järjestetään keväällä osana tulevaisuuden vision ja kehittämistavoitteiden määrittämisen työvaihetta. Luonnos alueiden profiileista ja maankäytön kehittämistavoitteista ja suunnitteluperiaatteista laaditaan syksyllä 2020, ja sitä jalostetaan toimijoiden kanssa syksyn karttatyöpajassa. Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhteistiedot:

Yleiskaavasuunnittelija
Virpi Haverinen
p. 040 628 9096

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/merikaupunkioulu

#merikaupunkioulu

Tutustu myös
Suistokaupunkivisioon

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/merikaupunkioulu