Puolivälinkankaan Menninkäisentien kortteli 44

Karttakuva Puolivälikankaan alueesta.

Puolivälinkankaan kaupunginosa sijoittuu n. 3,5 km Oulun keskustasta. Puolivälinkangas on oululainen esimerkki 1960-luvulla rakennetuista metsälähiöistä. Sille ovat ominaisia laajat viheralueet sekä monipuoliset asunnot ja rakennustyypit. Puolivälinkangas on osa modernia rakennusperintöä, jonka suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa tulee huomioida alueen ominaispiirteet.

Alueelle on laadittu asemakaavan muutos (kaavatunnus 564-2284). Suunnittelualue sijoittuu Puolivälinkankaan keskuksen pohjoispuolelle asuinkerrostalojen korttelialueelle Menninkäisentie 3:n. Suunnittelualueella olevat kerrostalot puretaan tulevaisuudessa ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja sekä uudistetaan pysäköintijärjestelyitä. Tavoitteena on kiinteistöjä uudistamalla kohentaa Puolivälinkankaan ilmettä tehostaen tonttien maankäyttöä. 

Puolivälinkankaan ideasuunnitelmat

Menninkäisentie 3:een laadittiin neljä vaihtoehtoista ideasuunnitelmaa. Ideasuunnitelmien tarkoituksena oli antaa ideoita alueen kehittämiseksi ja asemakaavan pohjaksi. Ideasuunnitelmat olivat asukkaiden nähtävillä Puolivälinkankaan Metsolan Galleriassa 13.9.-2.10.2017 välisen ajan.
 

  Yleissuunnitelma Näkymäkuvat Näkymäkuvat Alueleikkaukset Rakeisuus

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy  
”Puolivälinkankaan kortteli 44”  (pdf)

Katso isompi kuva yleissuunnitelmasta linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva alueleikkauksista linkin takaa. Katso isompi rakeisuuskuva linkin takaa.
           

Linja Arkkitehdit Oy
"Pesä" - planssit (pdf)

Katso isompi kuva yleissuunnitelmasta linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva alueleikkauksista linkin takaa. Katso isompi rakeisuuskuva linkin takaa.
           

Serum arkkitehdit Oy
"AT-AT" - planssit (pdf)

Katso isompi kuva yleissuunnitelmasta linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva alueleikkauksista linkin takaa. Katso isompi rakeisuuskuva linkin takaa.
           

Uki arkkitehdit Oy
"Siimes" - planssit (pdf)

Katso isompi kuva yleissuunnitelmasta linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva näkymästä linkin takaa. Katso isompi kuva alueleikkauksista linkin takaa. Katso isompi rakeisuuskuva linkin takaa.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402 

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi