Yleiskaavaehdotus - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaava

Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.8.-7.9.2015 Oulu10-palveluissa (Torikatu 10). Kaupunginhallitus asetti ehdotuksen nähtäville kokouksessaan 16.6.2015 § 272.

Nähtävillä ollut aineisto

Kaavakartta 1 - koko kaupunki 2050, 1:80 000

Kaavakartta 2 - keskeinen kaupunkialue 2030, 1:25 000

Kaavaselostus ilman liitteitä, selostuksen liitteet:

Muu aineisto

Yleisötilaisuudet

Nähtävilläoloaikana järjestettiin neljä yleisötilaisuutta eri puolilla kaupunkia. Lue lisää: yleisötilaisuuksien muistio ja esittelydiasarja.

Yleiskaavaehdotuksesta saatu palaute

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi  29.3.2016 § 99  vastineet Uuden Oulun yleiskaavan kaavaehdotuksesta saadulle palautteelle.
Kaavaehdotuksen palaute ja vastineet

Tuoreimpia selvityksiä

Yleiskaavaluonnoksen jälkeen on valmistunut useita selvityksiä ja suunnitelmia, jotka on huomioitu yleiskaavaehdotuksessa: